0 комментариев
Кыз узатуу Ыкбал

Кыз узатуу Ыкбал

Кыз узатуу Ыкбал 03-04-2021 Флешкага 32 ГБ жазылды, Ютубга жүктөлдү. БЕРИЛДИ метродо

0 комментариев
Кыз узатуу Айжан

Кыз узатуу Айжан

Кыз узатуу Айжан 13-02-2021 Байхан ресторан, Видео фото Ак кеме Ютубга жүктөлдү, Флешка 32 ГБ жазылды. БЕРИЛДИ

0 комментариев
Динара кыз узатуу

Кыз узатуу Динара

Кыз узатуу Динара 30-01-2021 Видео и Фото : Ак кеме Ресторан АНГЕЛ АК флешкага жазылды 32 ГБ, Ютубга жүктөлдү.

0 комментариев
Кыз узатуу Жанна

Кыз узатуу Жанна

Кыз узатуу Жанна 21-11-20 Оператор: Талантбек 64 ГБ Флешкага жазылды, Ютубга жүктөлдү. БЕРИЛДИ.

0 комментариев
Кыз узатуу Калнура

Кыз узатуу Калнура

Кыз узатуу Калнура 17-10-20 Видео: Талантбек Ютубга жүктөлдү, 20-10-20 свадьбасы менен флешкага жазылды

0 комментариев
Кыз узатуу Бегимай

Кыз узатуу Бегимай

Кыз узатуу Бегимай 03-10-20 Тойкана. Видео: Адилет Ютубга жүктөлдү, Карта памяти жазылды 32 ГБ. Берилди.

0 комментариев
Чынгыз и Гулнур

Свадьба Чынгыз и Гулнур

Свадьба Чынгыз и Гулнур 20-09-20 Кыз узатуу Гулнур Видео: Талантбек Фото: Рустам Карта памяти жазылып берилди, Ютубга жүктөлдү.