Үйлөнүү той — Бектурсун и Уулбү

0 комментариев
Бектурсун и Уулбу

Үйлөнүү той — Бектурсун и Уулбү 16.08.2020

Видео-дрон: Талантбек, Фото: Нурсаид, Кафе Жасмин

Флешка жазылып берилди, Ютубга жуктолду